bəxşiş

bəxşiş
f. 1) bağışlanan şey; 2) peşkəş, hədiyyə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • XSIS — Xerox System Integration Standard …   Acronyms

  • XSIS — Xerox System Integration Standard …   Acronyms von A bis Z

  • təxsis — is. <ər.>: təxsis etmək – müəyyən məqsəd üçün ayırmaq. <Xəlil:> Mənim anlayışımca, on manat təxsis etməli və növbə ilə yemək daşımağa adam təyin etməli. Ç.. <Məlikşah:> Məmləkətin gözəl bir tərəfində ona malikanə verəcəyəm,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəxşiş — is. <fars.> Bağışlanan şey, bağışlanmış şey; pay. Ağca xanım . . atasına yazdığı məktubun içində bir şahı iriliyində zərli bir kağız da qoymuşdu ki, bu da Qara köpəyə bəxşiş olsun. S. S. A.. <Mahmud:> Bəlkə mən özümü dərvişə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bittəxsis — ə. ayrıca, ayrı, xüsusi olaraq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bətəxsis — f. və ə. xüsusilə, ələlxüsus …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təxsis — ə. 1) həsr etmə, bir şeyi biri üçün ayırma, birinə məxsus etmə; 2) xüsusiləşdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • runəva — f. 1) zifaf gecəsi bəyin gəlinə verdiyi bəxşiş; üzgörümçəyi; 2) təzə doğulan uşağı ilk dəfə gördükdə ona verilən bəxşiş; üzgörümçəyi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ən’am — ə. «nəim» c. t. bir işə görə hədiyyə, bəxşiş vermə hədiyyə, bəxşiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pay — 1. is. 1. Bir neçə adam arasında bölünən şeydən hər birinə düşən hissə. <Heydər bəy:> Yoldaşlarım da bu səfər paylarını mənə verdilər. M. F. A.. // Eyni mənada xörək haqqında. <Nuriyyə:> <Ələsgərgili> nə bişirsəydilər payımı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”